Bertuah sungguh anak-anak yang dilahirkan pada tahun 2005 dan ke atas. Bertuah sangat sebab pendidikan kewangan akan mula diajarkan di sekolah. Pendidikan kewangan itu akan dipelajari oleh murid tahun 3 pada 2014 dan kali pertama bakal diajarkan diperingkat menengah pada 2017 nanti.

budak dan duit

Ilmu kewangan yang akan dimuatkan dalam kurikulum sekolah secara berperingkat itu merangkumi topik pengurusan kewangan, perancangan, simpanan, pelaburan, kredit, pengurusan hutang dan insurans.

Continue reading

Share This: